Hình đại diện của mohitrathore15
@mohitrathore15
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 05 năm 2012
0 Đề xuất

mohitrathore15

Trực tuyến Ngoại tuyến
Having 4+ years of prior experience in Industry & Academia. Have completed various projects with major clients. Key Skills: - Data Analysis using R Programming, Python & Weka. - Predictive Modelling, Data Mining using ML Algorithms. - Data Visualisation using Tableau, R & Python. - Data Cleaning & Exploratory Data Analysis in R & Python. - Data Extraction & Collection using APIs, Web Scraping(Beautiful Soup, Scrapy). - Natural Language Processing: Text Preprocessing, Text Summarization, Sentiment Analysis, Chatbots, Sementic Analysis, seq2seq models etc. - Teaching Computer Science subjects. GATE(99 percentile) & NET Qualified. - Provide technical training in Data Science & Machine Learning using Python & R.
$8 USD/hr
1 Nhận xét
0.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Master of Computer Applications

2007 - 2010 (3 years)

PG Diploma in Data Analytics

2017 - 2018 (1 year)

Bằng Cấp

Deep Learning Specialisation (2018)

Coursera

Completed 5 course Deep Learning specialization by [login to view URL], completed courses are: 1. Neural Networks and Deep Learning 2. Structuring Machine Learning Projects 3. Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization 4. Convolutional Neural Networks 5. Sequence Models

Data Mining with Weka MOOC (2016)

University of Waikato

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự