Hình đại diện của mohjib092
@mohjib092
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ 11 tháng 12, 2018
4 Đề xuất

mohjib092

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a Full-stack developer. I am PHP developer and can work with any PHP framework. I Can build apps using new technologies like Python, React, Node, Angular, Mongo, Firebase, Heroku and many more... I love to work hard and satisfy my Client. I will be willing to work with you Soon... My Skill set is : Php, laravel, CodeIgniter, Smarty, Zend, symphony. Angular, React, Node, MongoDB, Javascript, JQuery, Ajax, Jason HTML5, Css3, FlexBox, CSS grid, SCSS, Bootstrap PSD Conversion, Designing, logo, Flyers... Android, IOS with React Native, Ionic, PhoneGap and any Hybrid app Progressive Web App(PWA) developer. Regards Muhammad Jibran
$30 USD/hr
71 nhận xét
6.3
  • 96%Công việc đã Hoàn thành
  • 93%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng hạn
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Website and mobile application development

Feb 2012 - Mar 2016 (4 years)

Web fundamentals like HTML, JavaScript, and CSS CSS preprocessors like Sass or LESS JavaScript frameworks like AngularJS, React, or Ember etc., or JS-based build tools like Grunt, Gulp, and Bower Libraries like jQuery or [login to view URL] Back-End API design and development CRUD (Create, Read, Update, Delete) RESTful Services Web fundamentals like HTML, JavaScript, and CSS PHP, JavaScript

Giáo dục

Css

2007 - 2011 (4 years)

Bằng Cấp

Professional Web/App Development (2010)

Brother's technology

Professional Web/App Development

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự