Hình đại diện của moldsoft
@moldsoft
Làm thành viên từ 1 tháng 7, 2004
0 Đề xuất

moldsoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO We represent a group of students from Moldavian State University We are mathematians and programmers ## Area of Expertise ** Development languages:** | Language: | Years of expirience | |:------------------------------------- |:------------------- | |   Delphi(6.0, 7.0, for .NET) | 7+ | |   C# (CSharp) (MS VC#, MS [login to view URL]) | 2+ | |   C/C++ (MS VC++, GNU C++, Turbo C++) | 10+ | |   Java (NetBeans IDE, Eclipse IDE) | 4+ | |   Visual Basic (MSVB) | 4+ | |   PHP (4+) | 5+ | |   Perl | 5+ | |   JSP/Servlets | 4+ | |   ASP/ASP.NET | 4+ | **Platforms** | Platform: | Years of expirience | |:------------ |:------------------- | |   Windows | 10+ | |   Linux | 5+ | |   Java VM | 4+ | |   other UNIX | 4+ |
41 nhận xét
4.8
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự