Ảnh đại diện của monitamohan
@monitamohan
Member since Ngày 01 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

monitamohan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Services provided by us include: Photo Moderation - Social Networking Sites. Website Content Monitoring - we monitor for offensive images, language and symbols. Video moderation/tagging - describing video content and tagging it with bylines Email Support and reply. 24/7 Live Chat Support. We have experience creating FAQs. Billing and Refunds Email moderation - read and evaluate emails so they pass spam and fraud tests. Data Entry Website Updates Web Design Software and Website Testing
$5 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự