Ảnh đại diện của monkeyking
@monkeyking
Cờ của China Shanghai, China
Member since Ngày 24 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

monkeyking

Trực tuyến Ngoại tuyến
Please look at our introduction-----
4 đánh giá
3.6
 • 83%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của srf777 Parse RSS Feed to extract video links [Sealed]

  “Diligent work and excellent communication.A skilled Ruby coder.AAA+”

 • hình của srf777 ffmpeg server [Sealed]

  “Guo is a reliable and co-operative has a good command of English.I look forward to working with you again.”

 • hình của srf777 Complete & Install My Ruby Project $100.00 USD

  “An expert programmer who is willing to go the extra mile. I will use Guo for my future is loyal and determined to create the best results for your project.”

 • hình của srf777 rest api $30.00 USD

  “Excellent. Above and beyond my expectations.I look forward to ongoing working and good results.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự