Ảnh đại diện của MonteBratten
@MonteBratten
Cờ của United States Corpus Christi, United States
Member since Ngày 13 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

Monte Bratten

Trực tuyến Ngoại tuyến
Thanks to my career as a radio broadcaster I've been providing vocal recordings for radio commercials, radio imaging and TV commercials since 1995. I also voice characters in the ground breaking audio drama, The Leviathan Chronicles. I continue to hone my skills with L.A. based VO coaching. I've won several awards from the American Advertising Federation for spots and imaging I've written, voiced and produced.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự