Ảnh đại diện của more123456
@more123456
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

more123456

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have more than 10 years of experience in Web and Mobile Application Development.. I have successfully executed more than 400 projects for various clients. Job given to me is being considered Job done successfully is a reputation I am having with my clients.
$20 USD/giờ
11 đánh giá
4.8
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 84%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Technology Specialist

Mar 2015

Working as Technical Architect for all the Projects of the Company

IT Analyst

Dec 2009 - Mar 2015 (5 years)

Worked as Software Developer and as well as a technical Analyst for the Various Projects across verticals like Retail, Telecom and Banking

Giáo dục

B.tech

2005 - 2009 (4 years)

Bằng cấp

Microsoft Certified Technology Specialist (2009)

Microsoft

MCTS Specialist

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự