Hình đại diện của morepayadm
@morepayadm
Cờ của India Shimla, India
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 03 năm 2017
0 Đề xuất

morepayadm

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am India based web developer , I have good hands in web design & development. Here my main purpose to create profile as freelancer to swim in the business of Web design & development also in other related Web works like mobile responsive website and custom themes. I am an IT professional with over 3 years of hands-on experience in the design, development, implementation, and maintenance of web-based, desktop, and client-server web applications. Hands on experience in interaction design, user experience modeling and focus groups. Able to communicate complex technical concepts to any organizational level. I am very much comfortable to work with projects using Adobe Photoshop CS series , Adobe Dreamweaver CS Series, HTML5 CSS and JavaScript & Jquery, WordPress, bootstrap, themeforest, Genesis, laravel, custom PHP mySQL & Ms-SQL. I am flexible with my business hours and i am happy to work with my clients and serve them with my skills for long term.
2 nhận xét
2.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự