Ảnh đại diện của morpheuz
@morpheuz
Cờ của Pakistan Rawalpindi, Pakistan
Member since Ngày 10 tháng 04 năm 2006
0 Đề xuất

morpheuz

Trực tuyến Ngoại tuyến
$10 USD/giờ
4 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Graphic Analyst

Feb 2012

Serving as Senior Graphic Analyst at E-Conceptions.

Project Manager

Jun 2008 - Nov 2011 (3 years)

Project Manager for Special Assignments and Projects.

Senior Graphic Designer

Jul 2007 - Feb 2008 (7 months)

Served as Senior Graphic Designer.

Project Manager

Dec 2005 - May 2007 (1 year)

Managing web projects as multimedia projects with coordination of Sales team in UK handling Static sites, CMS and Bespoke websites.

Visiting Faculty Member

Feb 2003 - Jun 2004 (1 year)

Served as Evening Visiting Faculty Member.

Lead Graphic and Web Designer

Mar 2001 - Jun 2004 (3 years)

Served as Lead Designer at NSDC.

Visiting Faculty Member

Jan 2001 - Mar 2004 (3 years)

Visiting Faculty member for University.

Giáo dục

Government Of Oman

2011 - 2012 (1 year)

MCS

1999 - 2001 (2 years)

Multan Board

1995 - 1997 (2 years)

Chứng chỉ

Certified Web Designer (2008)

Brain Bench

Certified JavaScript Programmer (2008)

Brain Bench

Certified HTML Programmer (2009)

Brain Bench

Certified PhotoShop Expert (2008)

Brain Bench

MacroMedia Flash MX Expert (2008)

Brain Bench

Certified Free Hand Designer (2009)

Brain Bench

Certified AutoCad 2000 (2004)

Brain Bench

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự