Hình đại diện của mosta2
@mosta2
Cờ của Egypt
cairo, Egypt
Thành viên từ April, 2009
0 Đề xuất

mosta2

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have over 15 years of experience with software development especially Microsoft technologies. In depth experience with .Net web development and MSSSQL server development. In depth experience with MVC & restfull web development using MVC and web api. Experience with client side bindings (Knockoutjs and Angularjs) (Developer of ) as well as bootstrap, responsive design , and JQuery. In depth experience with dnn (DotNetNuke) cms installation, development and skinning.(Developer of many dnn based websites please find reviews on my website ) In depth experience with Sharepoint installation, administration and development.(planned and developed wide scale intranet for multinational military organization MFO) In depth experience with cordova and phonegap mobile apps and mobile website development.(Developer of Bracketdash mobile app and mobile website) Experience with 3rd parties integration (PayPal, authotize etc)
$20 USD/giờ
27 đánh giá
6.7
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Freelancer

Oct 2011

I have established many web projects since 2011, including: Site builder which allows users to build their own websites Hotel Reservation System: a portal for egyptian websites to sell rooms online Also another tours reservation system A social network and directory for companies and offers :

SharePoint Admin and Developer

Nov 2009 - Nov 2011 (2 years)

Planned, Developed , Documented Large Scale Intranet Solution for MFO. Including 50+ subsites and custom workflows, and cusom webparts.

SharePoint Admin and developer

Aug 2009 - Nov 2011 (2 years)

I have planned, developed the SharePoint Intranet solution for this organization which was large scope with many sub-sites and many workflows and custom web parts developed.

Senior Software Engineer

Aug 2005 - Aug 2009 (4 years)

Developed Online Hotels Portal for German tourism company, the portal supports Online booking. and complex hotel management.

Senior Software Developer

Aug 2005 - Aug 2009 (4 years)

Developed hotel reservation system and portal that supports online booking.

.NET Team Leader

Aug 2003 - Aug 2005 (2 years)

leading software development team for developing .NET web and desktop applications

Web developer

Jan 2001 - Jan 2003 (2 years)

developed asp scripts. SEO specialist

Giáo dục

BSC of economics

1995 - 1999 (4 years)

Bsc of Economics

1995 - 1999 (4 years)

Chứng chỉ

MCTS (2008)

Microsoft

MCTS Web development .NET 2

Communication Skills (2011)

Steps

Communication Skills

Presentation Skilss (2011)

Steps

Presentation Skills

CIW(Certified Internet websmaster) (2001)

CIW

CIW

MCTS (2008)

Microsoft

Certified MCTS for Web Development .NET 2

Communication Skills (2011)

Steps

Communication Skills

Presentation Skills (2011)

Steps

Presentation Skills

CIW (2000)

CIW

Certified Internet Webmaster

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự