Ảnh đại diện của msamsoft
@msamsoft
Member since Ngày 08 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

msamsoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are the Web Solution provider company, providing services for customization in open sources, especially Joomla. We have the experts in the field of PHP, MySQL, Flash, JAVA and Graphic design.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự