Ảnh đại diện của msamuilov
@msamuilov
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

msamuilov

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a php/mysql programmer with great experience in all kind of web sites development, although I'm currently working on mobile communications projects( wap sites, sms gateways, web2sms senders...). Ready to build projects from scratch (experienced with many MVC Development Frameworks such as Agavi/Mojavi, Zend Framework, CakePhp) and modify/repair any working projects. Something I'd like to insist on is that I do pure programming/development and my expertise in HTML/CSS consist in implementing the template on the website from the design draft and doing some minor adjustments. I speak English(good), French(fluent), Bulgarian(mother language) and Russian(good). Hope to work with you soon.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
5.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự