Ảnh đại diện của mshaw2268
@mshaw2268
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 11 năm 2006
0 Đề xuất

mshaw2268

Trực tuyến Ngoại tuyến
Marty uses his extensive customer service experience to provide marketing materials and website/blog content that resonates with readers in a way that builds trust, transforming them from casual visitors into dedicated customers.
$11 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự