Hình đại diện của mshaw2268
@mshaw2268
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 11 năm 2006
0 Đề xuất

mshaw2268

Trực tuyến Ngoại tuyến
Marty uses his extensive customer service experience to provide marketing materials and website/blog content that resonates with readers in a way that builds trust, transforming them from casual visitors into dedicated customers.
$11 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự