Ảnh đại diện của mshudson
@mshudson
Member since Ngày 17 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

mshudson

Trực tuyến Ngoại tuyến
Since 2009 I have been known as The Deadline Dervish, a no-excuses freelance writer who offers rock-solid reliability. I believe in doing the best possible work and getting it back to my clients on-time, every-time. Customer satisfaction is my highest priority and I work with you to make your project vision a reality.
$50 USD/giờ
5 đánh giá
3.9
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Writer

Mar 2009

I have been a full-time freelance writer since 2009.

Giáo dục

Humanities

2001 - 2006 (5 years)

Các xuất bản

Hijacking

An encyclopedic article on hijacking for the Terrorism Research and Analysis Consortium.

Torture

An encyclopedic article on torture for the Terrorism Research and Analysis Consortium.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự