Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 3:05 CH
Đã tham gia vào tháng 10 18, 2023
0 Khuyến nghị

Muhammad Sufyan S.

@msufyanshaikh

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

FullStack Developer | Code & Creativity

Hello, Welcome to my profile! With over 10+ years of experience in the dynamic world of web development and graphic design, I bring a unique blend of technical prowess and creative finesse to the table. Here's a snapshot of what I offer: Web Development Skills: HTML, CSS, Bootstrap JavaScript, jQuery React.js, Next.js PHP, Laravel WordPress, Shopify, Wix, Webflow GSAP (GreenSock Animation Platform) Advanced Custom Fields (ACF) Theme and Plugin Development (WordPress Specialist) E-commerce Solutions: Shopify, WooCommerce Frontend Magic: React.js, Next.js Animation & Interactivity: GSAP CMS Mastery: WordPress, Shopify, Wix, Webflow Graphic Design Expertise: Logo Design: Crafted to reflect your brand identity Brochure Design: Engaging and informative print materials UI/UX Design: Ensuring a seamless and visually appealing user experience Mockups: Bringing designs to life with realistic representations Social Media Posts: Eye-catching visuals for a strong online presence 2D Character Design: Adding personality and charm to your projects Tools of the Trade: Photoshop, Illustrator, Figma, Adobe XD Why Choose Me? Expert in WordPress: Custom Theme and Plugin Development Seamless E-commerce Integration: Shopify, WooCommerce Attention to Detail: Pixel-perfect designs and clean, efficient code Creative Flair: From logos to 2D characters, I bring ideas to life Client-Centric Approach: Your satisfaction is my top priority Cross-Disciplinary Excellence: Bridging the gap between development and design If you're seeking a versatile professional who can seamlessly navigate the realms of web development and graphic design, look no further. Let's collaborate to turn your ideas into digital masterpieces. Feel free to reach out, and let's embark on a journey of creativity and innovation together.

Liên hệ Muhammad Sufyan S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11473962
11473956
11473955
11473950
11473941
11473936
11473962
11473956
11473955
11473950
11473941
11473936

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Muhammad Sufyan S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.