Ảnh đại diện của muhmuuh
@muhmuuh
Member since Ngày 13 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

muhmuuh

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi! I'm interested in computer technologies and programming. I have many awards from programing contests and I have won a web design contest. They liked my project so much that they made a short movie about me and my project and showed it on the national TV :) I'm skilled in c++, photoshop, bryce, paint :) and other programs and have experience with bots. I'm active forum poster as well. If you want creative, carefully and professionally done project I'm the right man for you :)
65 đánh giá
5.2
  • 85%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự