Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
surat, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 7:12 CH
Đã tham gia vào tháng 12 21, 2013
0 Khuyến nghị

Mukesh T.

@mukeshnthummar

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
surat, india
$15 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Expert Web/Desktop Developer - C#, SQL, .NET Core

Are you in need of a robust and efficient web or desktop application developed using the latest technologies? Look no further! I am a highly skilled and experienced developer specializing in C#, SQL, and .NET Core, passionate about delivering top-notch solutions. With the integration of additional tools like Jenkins, Git, Agile methodologies, Jira, and Microsoft Teams, I offer a comprehensive development package that ensures your project's success from start to finish. Here's what I can provide: Web and Desktop Application Development: I excel in crafting tailor-made web and desktop applications using C#, SQL, and .NET Core. Whether you need a robust business application or an interactive user interface, I've covered you. Expertise in Microsoft Technologies: With over 13 years of experience in Microsoft technologies, I can ensure that your application is built to the highest standards, utilizing the latest features and functionalities. Seamless Integration: I bring the power of Jenkins for continuous integration and delivery, ensuring that your application is developed, tested, and deployed efficiently and reliably. Version Control with Git: By leveraging Git, I manage source code effectively, enabling easy collaboration and version tracking throughout the development lifecycle. Agile Development: I embrace Agile methodologies, allowing for flexibility, collaboration, and iterative development. This ensures that your project evolves in response to feedback and changing requirements. Efficient Project Management with Jira: Using Jira, I manage tasks, track progress, and facilitate clear communication, giving you insight into the development process and project milestones. Why Choose Me: Proven Track Record: I have successfully delivered numerous web and desktop applications that have met or exceeded client expectations. Quality-Focused: My dedication to delivering high-quality, efficient, and reliable solutions sets me apart in the industry. Client-Centric Approach: I prioritize your vision and goals, tailoring solutions to suit your unique requirements. Timely Delivery: I understand the importance of deadlines and ensure timely delivery without compromising on quality. Let's work together to bring your vision to life. Contact me today to discuss your project requirements and get started on a journey toward a cutting-edge web or desktop application! Looking forward to collaborating with you, Mukesh Thummar

Liên hệ Mukesh T. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Software Developer

Netsol IT Solutions Pvt. Ltd.
thg 2 2010 - Hiện tại
I M Jobbing from 4 Year as software developer at Netsol IT Solutions Pvt. Ltd.

Liên hệ Mukesh T. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.