Ảnh đại diện của murtaza
@murtaza
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

murtaza

Trực tuyến Ngoại tuyến
Solution Summit specializes in providing high technology, end-to-end solutions in web development (PHP | ASP | ASP.NET | JSP | XML | CFM), graphic designs, software development and IT consulting services. Focus Areas - Web Design and Development - Software Development - Business Process Outsourcing (BPO) - Individual Project Management (IPM) - Graphics Designs/Print Our services address specific needs of enterprise IT programs, communications and Internet technology product development, and also engineering product design and data management. Clients benefit from seamless coordination across strategy, implementation, and management of their technology programs and from our expertise in focused industries, strong quality orientation, cross-technology expertise, and distributed project management capabilities. Web Technologies & Application Platforms: HTML, DHTML, XML, XSL, XSLT, Java, JSP, RMI, Corba, J2EE, EJB, J2ME, Embedded Technologies, ASP, Visual Basic, JavaScript, VB Script, Firmware, WML, WAP, Bluetooth, CGI/PERL, Cold Fusion, PHP Database Platforms: PosgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server 7 and SQL Server2000, IBM DB2, Oracle 9i, FoxPro, Access
$10 USD/giờ
2 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự