Hình đại diện của musicalbacteria
@musicalbacteria
Cờ của Canada Toronto, Canada
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

musicalbacteria

Trực tuyến Ngoại tuyến
Enterprise Architect with 14 years of experience in domains spanning Finance, Trading and Healthcare applications, Varun G. has been developing software for high profile clients on Wall Street in multiple technologies. He has worked on varied tech stack which ranges from Microsoft services, AWS and modern MEAN stack. He has an experience leading developers and a track record of delivering amazing products to the clients. He is a tech enthusiast and loves to try new technologies in his free time and coaching junior developers through webinars and online courses.
$30 USD/hr
8 nhận xét
3.1
  • 62%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

15+ years of experience architecting, designing and writing software

Aug 2002

15+ years of experience architecting, designing and writing software for some of the biggest names on the Wall Street

Giáo dục

Bachelors in Computer Science

2002 - 2006 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự