Hình đại diện của mvjohn100
@mvjohn100
Cờ của India Guruvayoor, India
Làm thành viên từ 24 tháng 2, 2010
0 Đề xuất

mvjohn100

Trực tuyến Ngoại tuyến
1998 onward in IT field and from 2009 onward in web development Skill Set:-System administrator (Debian, windows), Web Master, Content Manager,VirtualBox, AWS ( S3, RDS, CloudFront ). Google cloud (cloud storage) Google Dialogflow For AI Chatbots, RPA with UIPath, OpenHAB (IOT Eclipse Frame work-smarthome) Google G-suit, Dropbox, Slack, MailChimp, HubSpot (CRM ) SEM, SEO,SMM,Google Analytics, Google Adwords Web Development skill set:-HTML, CSS, Bootstrap, DOM, JSON, XML, nodeJS ,Express, react,JSX,W3,jQuery,ES5,javascript, MongoDB,MySQL,postgresql e-commerce using WooCommerece Spree Ecommerece C/C++ Skill Set:- Eclipse, DNS, GIT, GitHub, CMake, Travis CI, Bugzilla, cppunit, Doxgen, TDD, QT, Multithreading, Socket Programming, STL, Boost, Valgrind, WinCE (RTOS), VC++(MFC), COM/DCOM, ATL, eVC++, Win32 API, MySQL., Postgress, Oracle, ODBC, SQL, PL/SQL, MS Access
$10 USD/hr
0 nhận xét
0.0
 • N/ACông việc đã Hoàn thành
 • N/AĐúng ngân sách
 • N/AĐúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

IT Manager

Feb 2013

System administrator (Debian, windows), Web Master, Content Manager,VirtualBox AWS ( S3, RDS, CloudFront ). Google cloud (cloud storage) Google Dialogflow For AI Chatbots, RPA with UIPath, OpenHAB (IOT Eclipse Frame work-smarthome) Google G-suit, Dropbox, Slack, MailChimp, HubSpot (CRM ) SEM, SEO,SMM,Google Analytics, Google Adwords

Developer

May 2009

Working as Ruby on rails developer

Software Engineer

Jan 2008 - May 2009 (1 year)

As C/C++ Developer in network domain

Project Manager

Jan 2003 - Jan 2008 (5 years)

worked as project leader for projects in C++ and in Java

Software Engineer

Jul 2001 - Jan 2003 (1 year)

Worked as programmer and project leader. trained on concepts of RTOS, WinCE and Win32 API for hand-held devices.

Programmer

May 1998 - Jul 2001 (3 years)

Involved in the development of different kind of Front/Back-Ends. It includes MFC and VB as front ends and Oracle and Access as back-end

Giáo dục

B.Sc

1993 - 1996 (3 years)

Diploma

1997 - 1998 (1 year)

Bằng Cấp

XHTML (2011)

Freelance

XHTML

Các xuất bản

Javascript

Javascript

Chứng nhận

 • XHTML 1
  70%
 • JavaScript Level 1
  68%
 • HTML Level 1
  62%
 • Computer Graphics 1
  50%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự