Ảnh đại diện của mystuffworks
@mystuffworks
Cờ của United States Miami Beach, United States
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 07 năm 2007
0 Đề xuất

mystuffworks

Trực tuyến Ngoại tuyến
What makes me the best Asterisk expert on here? I am a C programmer. I have customized and recompiled many Asterisk modules from scratch. So when something is not working, I don't search Google, or try random fixes all day until one works. I open up the C source files, and follow the program execution to the exact line where it is not working. And I see exactly why it is not working, at the exact spot in the source code where it is not working. And I fix it.
3 đánh giá
2.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự