Hình đại diện của mystuffworks
@mystuffworks
Cờ của United States Miami Beach, United States
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 07 năm 2007
0 Đề xuất

mystuffworks

Trực tuyến Ngoại tuyến
What makes me the best Asterisk expert on here? I am a C programmer. I have customized and recompiled many Asterisk modules from scratch. So when something is not working, I don't search Google, or try random fixes all day until one works. I open up the C source files, and follow the program execution to the exact line where it is not working. And I see exactly why it is not working, at the exact spot in the source code where it is not working. And I fix it.
3 nhận xét
2.6
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự