Hình đại diện của nadjibus
@nadjibus
Làm thành viên từ 25 tháng 5, 2014
2 Đề xuất

nadjibus

Trực tuyến Ngoại tuyến
Professional experienced (14+ years) and polyvalent .NET developer: Expert at: C#, VB.NET, C++, F#, ASP.NET Core, Angular, Xamarin (iOS, Android and Forms), Universal Apps (WinRT and Windows Phone), WPF, Entity Framework, Microsoft Azure, Lucene/Elastic Search/Solr Also: MSSQL, NoSQL (Azure CosmosDb, neo4j and OrientDB), CSS/Html, JavaScript, 3D realtime development (DirectX, XNA/Monogame, TrueVision3D) Little of: C, Java, Python, ROR, Objective C, Delphi, Matlab, Photoshop, InDesign, Illustrator, 3DS Max, Maya, Milkshape3D (I know...) Have active MSDN subscription, Azure account and Visual Studio 2017 Enterprise. Works using Agile (Scrum/VS) and Git (GitHub and VSTS) Husband of a wonderful woman and father of two beautiful girls.
$50 USD/hr
13 nhận xét
6.2
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 36%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior .NET Consultant

Feb 2002

Everything related to .NET, Xamarin and Azure.

Giáo dục

SETI

2002 - 2007 (5 years)

Bằng Cấp

Fikra (2014)

Djezzy

Won 1st price at Fikra (Idea) Djezzy Startup Challenge, 10.000,00 USD reward, for my project [login to view URL], the first social network of my country (Algeria)

Các xuất bản

Blogs

Has contributed to numerous technical blogs, mainly about Microsoft development stack

Chứng nhận

 • US English Level 1
  88%
 • Android 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự