Hình đại diện của naharsoftbd
@naharsoftbd
Làm thành viên từ 22 tháng 2, 2011
2 Đề xuất

naharsoftbd

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am Senior Full Stack Web Developer. I have more then 6 years experiences on Laravel, Codeigniter, Angularjs 4, Wordpress,Joomla and Ecommerce related projects. I am specialize in PSD to Laravel, Codeigniter, Wordpress, PSD to Joomla, PSD to Ecommerce and custom CMS and also experience in scratch programming PHP5, Ajax, Jquery, JavaScript, HTML/XHTML, CSS and Mysql databases. I believe that quality full product make quality full business. So, Our main goal is make a good Business relationship with quality work. Service Description Angularjs 4 and Laravel Application development(With RESTful Api) Codeigniter Application Development Wordpress Customization Joomla Customization Magento, Opencart,X-cart Customization Wordpress Plugin Installation and Development PSD to Wordpress Conversion PSD to Joomla Conversion PSD to HTMl,XHTML,CSS PHP,MYSQL,Jquery,JavaScrpt,Ajax
$10 USD/hr
57 nhận xét
5.4
  • 68%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 90%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Full Stac Web Developer

Mar 2010 - Mar 2014 (4 years)

I have extensive experiences on Laravel, Codeigniter, Wordpress and Joomla website development( Customization and PSD conversion ) also I have experience on PHP, HTML,CSS, Jquery and Ajax. If you are interested then please you can check my portfolio work.

Giáo dục

BSC in Computer Science and Engineering

2007 - 2011 (4 years)

Diploma In Computer Science and Engineering

2002 - 2006 (4 years)

Bằng Cấp

Certificate of Attendence (2006)

Red Hat India

RH033, RH133, RH253

Các xuất bản

Online ECommerce System

How to make Online ECommerce System in Bangladesh

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự