Hình đại diện của nahean05
@nahean05
Làm thành viên từ 16 tháng 7, 2017
1 Đề xuất

nahean05

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an experienced Virtual assistant. I virtually assist entrepreneurs and small business owners with a wide range of tasks, helping them to succeed, and freeing them up to focus on growing their business. I am skilled in the following: 1. Manually Data Entry, Data Scraping, Data Collection, Data Mining 2. Google SpreadSheet and Microsoft Excel 3. Email Collection, Email Harvesting, Phone number collection 4. LinkedIn marketing 5. twitter marketing 6. Web Scraping, Web Data Extraction, Web Crawling through my Own developed applications and various Paid Web Scraping Software 7. Lead Generation 8. Email marketing, Mailchimp, Email template. 9. Psd to Html 10. Psd to WordPress 11. WordPress development 12. Search engine optimisation I am interested to be trained for any job-related tasks and long-term working relationships when opportunities are available. Sincerely, Mahmud Hossain
$5 USD/hr
3 nhận xét
2.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Social media manager

Feb 2013

I virtually assist entrepreneurs and small business.

Giáo dục

Mechanical Engineering

2014 - 2018 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự