Hình đại diện của naroor
@naroor
Cờ của India Chicago, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 03 năm 2005
1 Đề xuất

naroor

Trực tuyến Ngoại tuyến
• 1.5 years of Software Development experience in all phases of Software Development Life Cycle (SDLC). • Domain Expertise in Web Application Development with VB.net ,ASP.net, ASP, VB, SQL Server 2000, IIS, Seagate Crystal reports. TECHNICAL SKILLS Programming languages : VB.net , C#.net , QBAsic, C, C++, JAVA, VC++ Assembly languages : 8085, 8086 Operating Systems : DOS, Win 9x, Win NT/2x,Linux RDBMS : MS Access, Microsoft SQL Server 2000 Web Development : HTML,DHTML, ASP, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver , VbScript Reporting Tool : Crystal Reports 7.0 / 9.0 Other Tools : MS Office, Swish, Adobe Photoshop Development Environment : Microsoft Visual Basic, Microsoft Interdev Had done a total of 6 high end projects and a lot of small scale projects.
$10 USD/hr
15 nhận xét
3.3
  • 65%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự