Ảnh đại diện của NashTrump
@NashTrump
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 12 năm 2005
0 Đề xuất

NashTrump

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming: Services We offer all types of Excel spreadsheet & training services, ranging from simple Spreadsheet projects to help you manage your daily life to High Level VBA systems for multi-national companies. In addition to all Excel Services we also offer: Password Recovery Workbook/Worksheet Unlocking (Free) Customised Excel Spreadsheets LloydsLink Payment Upload Processes VBA Programming Spreadsheet Streamlining Excel VBA Systems PERL Web Spiders/Scrapers/Data Mining Access Databases Basic PHP Programming Php/Mysql Websites Web Design Accountancy/BookKeeping/Finance Outsourcing: Qualifications: MAAT, Part Qual CIMA We offer specialised bookkeeping and finance support functions covering AP - Payable/Invoice Management (not including bank payments) AR - Recievables Profit & Loss/Balance sheet production Monthly/Half Yearly/Yearly Financial Accounts Allocation of Expenses Cash Flow analysis Weekly/Monthly cash flow & general financial reports. Our website is available for viewing please visit....
$25 USD/giờ
25 đánh giá
4.9
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 3%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự