Hình đại diện của natapataykina02
@natapataykina02
Làm thành viên từ 29 tháng 3, 2020
3 Đề xuất

natapataykina02

Trực tuyến Ngoại tuyến
1. Web Application Development - Experienced in MVC based frameworks such as Laravel and CodeIgniter. - Experienced in Front-End design and implementation with such base skills HTML, CSS, and Javascript, as well as the frameworks Vue.js, Angular.js, and React.js. - Experienced in MySQL Database Troubleshooting and Handling using Stored Procs, Indexes, Functions, and Triggers with strong SQL knowledge. 2. Designing and Developing Game using Unity 3D - Experienced In-App Purchasing and AR Application using Google ARCore or other SDKs in Unity. - Experienced Photon/UNet and Dedicated Server and Game Networking Protocol implementation - Experienced in algorithm and programmatical theory and implementation of object-oriented programming. 3. Others - Experienced in C, C++, C# and Java application development. - Experienced in integration between legacy devices and high-level applications.
$35 USD/hr
37 nhận xét
5.4
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 94%Đúng ngân sách
 • 96%Đúng hạn
 • 2%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  94%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự