Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
sahiwal, pakistan
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 3:54 SA
Đã tham gia vào tháng 11 9, 2023
0 Khuyến nghị

Natasha A.

@nattykanwal7

0,0 (0 nhận xét)
1,0
1,0
100%
100%
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
sahiwal, pakistan
$10 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Web | next.js, PHP, Laravel, WordPress,Magento2

Hello, I'm Natasha, a seasoned freelance web developer with over 8 years of experience specializing in JavaScript, PHP, Laravel, WordPress, and Shopify. I bring a wealth of expertise to the table, offering top-notch development services to clients seeking cutting-edge solutions for their online presence Skills Overview: JavaScript Mastery: Proficient in both front-end and back-end JavaScript development, I excel in crafting dynamic and responsive user interfaces using frameworks like React.js and Node.js. PHP and Laravel Specialist: With a solid foundation in PHP, I specialize in leveraging the Laravel framework to build robust, scalable, and feature-rich web applications that meet the unique needs of each client. WordPress Aficionado: As a WordPress expert, I am adept at developing custom themes and plugins, ensuring that each website I work on is not only visually stunning but also functionally seamless. Shopify Customization: I have a proven track record of enhancing e-commerce experiences by customizing Shopify themes, implementing bespoke features, and integrating third-party services to optimize online storefronts. Magento 2 Proficiency: Well-versed in Magento 2, I bring a wealth of experience in developing and customizing Magento-based e-commerce solutions. From theme development to module customization, I ensure a seamless and tailored experience for clients operating on the Magento 2 platform.

Liên hệ Natasha A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Natasha A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.