Hình đại diện của navabiradar
@navabiradar
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 07 năm 2017
0 Đề xuất

navabiradar

Trực tuyến Ngoại tuyến
The people on the freelancer will be thinking of getting quality services at very low cost. Why don't you try my service. I have a experience in the following services:- 1) Web Development and Server Set Up  Front End – HTML, CSS, JavaScript and jQuery  Back End – PHP, MySQL and Its frameworks like Laravel and CodeIgniter  Hybrid Apps – Using HTML CSS and JavaScript I develop hybrid apps for Android and IOS  Server Setup – Linux Server setup with Linux OS and Email Setup and Paid or Free Web control panel for Linux server 2) Marketing and Search Engine Optimization with Search Engine Marketing( SEO and SEM)  Google SEO and Google AdWords with AdWords Express.  Bing SEO and Bing Ads with its alliance Yahoo and MSN.  Social Media Marketing (SMO) with promotion and optimization.  Facebook and Instagram Marketing.  Keyword Research and ROI calculation.  White Hat SEO for search engines.  Provide strong backlinks for faster website rank.
$5 USD/hr
20 nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 79%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự