Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của INDIA
indore, india
$20 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 9:06 SA
Đã tham gia vào tháng 11 20, 2023
0 Khuyến nghị

Navina D.

@navinadhami

monthly-level-four.svg
5,0 (2 nhận xét)
0,6
0,6
67%
67%
$20 USD / giờ
Cờ của INDIA
indore, india
$20 USD / giờ
50%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Devops | Salesforce | Full Stack developer | QA |

Hi I'm Navina, a seasoned tech professional deeply passionate about crafting inventive solutions in the dynamic world of web development. With a rich expertise spanning Dynamics 365, Salesforce, SharePoint, Power Platform, and DevOps, I bring a wealth of experience to the table. My journey traverses the realms of Data Science, Android & iOS development, complemented by proficiency in React, Angular, Node, and DotNet. This diverse skill set enables me to tackle a wide array of challenges across the tech landscape. Whether it's sculpting seamless user experiences (UX/UI) or ensuring uncompromising quality through meticulous QA Automation & Manual testing, I excel in delivering excellence in every project. What sets me apart is the fusion of technical finesse with a sharp eye for detail, ensuring that each project not only functions flawlessly but also captivates users with its elegance and usability. I am dedicated to staying abreast of the latest industry trends, enabling me to offer avant-garde solutions that drive business growth and efficiency. If you're seeking a versatile tech collaborator capable of transforming concepts into reality while harnessing a diverse range of technologies, I'm poised to bring your vision to fruition. Let's embark on a journey together to transform your ideas into successful ventures. Thanks

Liên hệ Navina D. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 2 trong số 2 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
5,0
₹600,00 INR
"It was a pleasure working with Navina and the team. They completed the given task very effectively, for which I highly appreciate and recommend them.
.NET
Web Scraping
C# Programming
Software Architecture
ASP.NET
U
Cờ của Kartikey S.
@uic21mca2142
12 ngày trước
5,0
₹1.000,00 INR
Amazing and Excellent Piece of work delivered in a very short period of time
Data Processing
Excel
Statistics
Statistical Analysis
SPSS Statistics
T
Cờ của Twinkle A.
@twinklearora0212
3 tháng trước

Kinh nghiệm

Full Stack Developer

MoreYeahs
thg 7 2017 - Hiện tại
As a seasoned tech professional, I'm Navina, deeply immersed in the dynamic realm of web development. With expertise spanning Dynamics 365, Salesforce, SharePoint, Power Platform, and DevOps, I bring a wealth of experience to the table. My journey embraces Data Science, Android & iOS development, bolstered by proficiency in React, Angular, Node, and DotNet. This diverse skill set empowers me to tackle varied challenges across the tech landscape.

Liên hệ Navina D. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.