Profile image of navneetkumar59
@navneetkumar59
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 03 năm 2012
1 Đề xuất

navneetkumar59

Online Offline
Hi, I am working in an MNC and having work Experience of more than 4 Years,Looking for some independent Projects.I have a Team of Dedicated Developers and Testers working in mobile application Development. Please have a Look in to some of the apps and games Developed by us. Android : 1. Magic Jigsaw Puzzles 2. Forest Runner 3. Bob vs Bear - Fun Runner Game! 4. Arya Ball 5. HP eprint & share 6. BarfBag application iOS : 1. Arya Ball 2. HP eprint & share 3. Detention games the fish 5. SlingMore 6. Monkeys and Bananas game Game Regards
$13 USD/Giờ
các đánh giá về 7
4.4
 • 46%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Softwar Engineer

Sep 2011

Working as a Software Engineer in the Renowned Company. Have good knowledge of developing Mobile applications and websites and testing the products.

Giáo dục

BE

2007 - 2011 (4 years)

Bằng Cấp

Course on testing (2011)

Q-spider

Done course on testing which includes: Manual Testing: ? Proficiency in Software Testing. ? Good knowledge of SDLC and STLC. ? Sound knowledge in Smoke, Functional, Integration, System Testing. ? Good Knowledge of Writing, Execution and Reviewing of Test case. ? Good Knowledge of white box testing and Black box testing-Smoke, Adhoc, Functional, Integration, System, Performance, Compatibility, Usability, Accessibility, Recovery, I18N, L10N Testing.. ? Good knowledge of Automation tool -QTP. ? Good knowledge of VB scripts. Automation tool: QTP ? Good Knowledge in VB Scripting and QTP. ? Having good knowledge on Automation Frame Work in QTP ? Having very good knowledge in check Points and Descriptive Programming. ? Testing Tools: Mercury Tools (Quick Test Pro 9.2) ? Good knowledge on Mercury tool- Quality Centre (QC).

Chứng nhận

 • Numeracy 1
  98%
 • US English Level 1
  78%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự