Hình đại diện của neernab
@neernab
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 10 năm 2013
2 Đề xuất

neernab

Trực tuyến Ngoại tuyến
Please have a look at our work:- We are a team of Tech Enthusiasts having Development experience in wide range of technologies. We are capable in completing small and big projects efficiently and within a given time frame. Skills:- (1) Web Development:- Javascript Nodejs Jquery Angular Ajax Bootstrap Html css. (2) Java:- Core Java (OCJP certified) Spring Framework Web Services( REST,SOAP) Struts JAVAFX Junit Hibernates (3) Big Data (Hadoop,Spark,Scala) (4) In Memory Cache Redis (5) Data Structures And Algorithms. (6) DBMS Oracle Mysql SqlServer Mongodb (7) Python Kivy development (8) UML Designing (StarUml,Enterprise Architect) (9) XML Design and Parsing (XSD,XML,XSTL,DTD) (10) Qlikview (11) Android And IOS Development. (12) Home Automation System. (13) RFID Systems. We will deliver best services with best price.
$10 USD/hr
41 nhận xét
4.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bachelor Of Technology

2010 - 2014 (4 years)

Bằng Cấp

Oracle Certified Java Programmer (2012)

Oracle

OCJP 6 certification

Advanced Python Programming (2017)

Edx

Python and Advanced python concepts like OOPS.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự