Hình đại diện của neeveehariharan
@neeveehariharan
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

neeveehariharan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Information Technology Solutions Developer with strong expertise in Embedded Product Design, High Speed Board Design, System Software and Application Software. Embedded Systems Networks Processors : Broadcom Apollo, Trident 2, MPC8360E, MPC8568E, AR7100. Multi Media Processors : Freescale [login to view URL] series, S3C2440A, PNX8532, ST5189. Programming Language : C, C++, and ARM Assembly. Micro Controller : Kinetics, STM32, TI Tiva Series, ATMEL AVR, LPC2136. RTOS : ThreadX, FreeRTOS, mBED, uCLinux. Micro Code : Trident, Wintegra, Freescale Quicc Engine. BSP Porting & Development High Speed Inteconnect : PCI, PCIe 3.0, USB 3.0, SDIO. Audio / Voice Interfaces : I2S, AC97, TDM. Low speed interconnect : SPI, USART, I2C. Ethernet PHY interface : MII, RMII, RGMII. Display Interface : HDMI, DVI, LVDS, Parallel LCD. Camera Interface : MIPI-CSI2, CSI, USB. Bootloader : U-Boot, Grub, Red-Boot Android : Lolli-Pop, KitKat, Cygnagenmod (CM12)
$15 USD/hr
2 nhận xét
5.0
  • 38%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Architect - Embedded Design

Sep 2009

Embedded Linux System Developer, Smart Mobile Frameworks like Android, Qt. SS7, ISDN Telecommunication protocol stack developer Embedded Product Design developer for Consumer, Telecommunication Domains Specialties Electronic Design Service Start Up company management. Virtualization, System design Embedded Linux, Device Drivers, Android, QT Networking, Telecom, Consumer Electronics, Media

Giáo dục

B.E ( ECE )

1998 - 2001 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự