Ảnh đại diện của neeveehariharan
@neeveehariharan
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

neeveehariharan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Information Technology Solutions Developer with strong expertise in Embedded Product Design, High Speed Board Design, System Software and Application Software. Embedded Systems Networks Processors : Broadcom Apollo, Trident 2, MPC8360E, MPC8568E, AR7100. Multi Media Processors : Freescale series, S3C2440A, PNX8532, ST5189. Programming Language : C, C++, and ARM Assembly. Micro Controller : Kinetics, STM32, TI Tiva Series, ATMEL AVR, LPC2136. RTOS : ThreadX, FreeRTOS, mBED, uCLinux. Micro Code : Trident, Wintegra, Freescale Quicc Engine. BSP Porting & Development High Speed Inteconnect : PCI, PCIe 3.0, USB 3.0, SDIO. Audio / Voice Interfaces : I2S, AC97, TDM. Low speed interconnect : SPI, USART, I2C. Ethernet PHY interface : MII, RMII, RGMII. Display Interface : HDMI, DVI, LVDS, Parallel LCD. Camera Interface : MIPI-CSI2, CSI, USB. Bootloader : U-Boot, Grub, Red-Boot Android : Lolli-Pop, KitKat, Cygnagenmod (CM12)
$15 USD/giờ
2 đánh giá
5.0
  • 38%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Architect - Embedded Design

Sep 2009

Embedded Linux System Developer, Smart Mobile Frameworks like Android, Qt. SS7, ISDN Telecommunication protocol stack developer Embedded Product Design developer for Consumer, Telecommunication Domains Specialties Electronic Design Service Start Up company management. Virtualization, System design Embedded Linux, Device Drivers, Android, QT Networking, Telecom, Consumer Electronics, Media

Giáo dục

B.E ( ECE )

1998 - 2001 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự