Hình đại diện của nehatoor
@nehatoor
Cờ của India Chandigarh, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

nehatoor

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have intensive 5 years of experience in SEO/SEM and have achieved many milestones during my tenure by bringing several competitive keywords on top search rankings. Checkout SEO services I provide - On-Page SEO Activities - *Site Analysis *Keyword research and analysis *Meta tag Writing *W3C Compliance of Website *Content Optimization *Header Tag Optimization *Image Optimization *Sitemap creation, implementation and *Submission to webmaster tool *[login to view URL] Creation *Google Analytic Setup and Monitoring *Optimizing Site Directory Structure and Navigation *Anchor Tag Optimization *Canonicalization Off-Page SEO Activities - *Directory Marketing (Free) *Article Marketing (Creation & Submission) *Press Release (Submission) *Blog Marketing (Blog Creation, Update and Promotion) *Social Bookmarking *Classified Ads submissions (Creation & Submission) *Search Engine Submission *Blog Commenting *RSS Feeds Submission *Theme Link Building *Regular Monitoring of SERP Social Media Optimization - *Create and optimize Facebook business page *Create and optimize twitter page
$4 USD/hr
1 Nhận xét
1.1
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Jasmine M. SEO Expert Needed for e-commerce website $35.00 USD

  “Applied white hat SEO technologies as desired. Did a very good SEO job and has a lot of expertise. Will hire her again. Thanks!”

Trải nghiệm

SEO Consultant

Dec 2004

I work as SEO consultant

Giáo dục

Post-Graduate (Information Technology)

2002 - 2004 (2 years)

Bằng Cấp

Undergone 3 months SEO professional training (2004)

A1 Technology

Undergone 3 months of SEO Professional Training

SEO Account Lead (2008)

Regalix

Handling SEO Projects and Arranging Trainings for SEO Trainees.

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự