Hình đại diện của Neosaransh Cloud Solutions
@neosaransh
Cờ của India Lakheri Bundi, India
Làm thành viên từ 24 tháng 7, 2014
14 Đề xuất

Neosaransh Cloud Solutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
CLOUD SERVICES: Cloud Solutions Architect | Linux Expertise | Windows servers | Amazon Web services | Google cloud | Azure | OpenStack | Cloud Stack | Proxmox HOSTING SOLUTIONS: WHM | CPANEL | Centos Webpanel | Digital Ocean | Linode | Rackspace | Contabo | Godaddy | OVH | SSL | Vutr Virtualization Solutions: Vmware | Hyper-v | KVM | QEMU | HVM | Virtualbox | Proxmox | Xen Automation Solutions: Puppet | Ceph | Ansible | Jenkins | Docker | Vagrant Box IT Support Solutions: Linux Enterprise servers | Windows Servers | Centos | Redhat Enterprise Linux | Solaris | Suse Linux | Mainframe OS | Connectivity Solutions: VPN servers | Open VPN | VOIP | Asterisk | Twilio | Identity solutions: SSO | single sign on | Active directory online azure | ADFS | Security Solutions: Firewall | WAF | Sophos | WatchGuard | Mcafee | Sonicwall | Cisco | Fortinet | Iptables | SELINUX | networking | network Monitoring Solutions: Zabbix | ICINGA | Centreon | Nagios | PRTG | LogicMonitor | ManageEngine | Spiceworks | Datadog | IDERA | Labtech Database solutions : MYSQL Server | MSSQL Server | Mongodb | Nosql | Mongo cluster | IAM | PostgreSQL | Sqlite | Serveradmin | Server admin | Systemadmin | system admin | Sharepoint | | AWS | Google cloud | JBoss | Redhat | Centos | Ubuntu | Graphics | Linux | Dell experienced | high rated | India USA | Neo | New | 5 stars | Zabbix | Nagios | Monitoring | portfolio | Recommended | Oracle | Microsoft | Google | JBoss | ATG | Oracle ATG | Tomcat | HIPPA | Email reputation | Email servers | CRS | Apache | Nginx | Lighthttpd |
$50 USD/hr
127 nhận xét
6.0
 • 97%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 99%Đúng hạn
 • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Cloud solution architect

Jan 2013

Expertise in cloud and storage solutions for organisational infrastructure

Giáo dục

B.tech

2009 - 2013 (4 years)

Bằng Cấp

Red hat Certified engineer (2013)

Red hat Inc.

Certification in Linux cloud sever administration

Openstack Cloud Architect (2014)

Openstack

Openstack solution for cloud infrastructure

Amazon Web services Architect (2015)

Amazon inc.

Amazon web services solution architect

Amazon Web services (2015)

Amazon inc.

Amazon web services solution architect

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  84%
 • Unix Level 1
  82%
 • US English Level 1
  80%
 • AWS
  77%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự