Ảnh đại diện của NestBlogs
@NestBlogs
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

NestBlogs

Trực tuyến Ngoại tuyến
BPR Business Process Re-engineering Consultant and x php developer, UI designer with 12 years of experience
2 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự