Hình đại diện của netronics
@netronics
Cờ của India Meerut, India
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 11 năm 2005
0 Đề xuất

netronics

Trực tuyến Ngoại tuyến
Netronics Webbies is a Solution Development firm. We assist our clients in focusing on their core competencies by tackling their business management, technology and development issues. We impact our clients growth performance by creative innovative, productive and effective solutions, whether it is for current needs or for future visionary expansions. With a clear focus on high quality, timely delivered and cost effective software development, Netronics Webbies has made onshore development work as a key project management tool. Our working model allows us to handle large volumes of work at short notice with round the clock workdays and leverage geographical and time zone differences. This combined with our experience in providing software solution, project management capabilities & standards ensures us to develop solutions that gives your business an edge.
$8 USD/Giờ
các đánh giá về 2
3.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự