Ảnh đại diện của newsletter
@newsletter
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

newsletter

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a experience of more than 5 years in the email marketing field. I have worked with two of the best email service provider companies in the market. Minimum rates start at $10. Email me to know more about our offerings and features for an expert analysis.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
3.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự