Ảnh đại diện của NextGWEB
@NextGWEB
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

NextGWEB

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, • I have 9 + years of experience in JAVA and open source Java based web technologies. • My Carrier is start with java web based development to till today. • Throughout my carrier I have involve complete product development cycle. Understand requirement, prepare the document for module or project, developing the project, deployment on clustering environment, testing and maintenance. • Good knowledge of E-Commerce ,ERP , shipping, Media and Entertainment domains,network and security domain. • Strong knowledge of OOPS design principal and pattern. • Also have experience in agile methodology.
$25 USD/giờ
3 đánh giá
3.1
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự