Profile image of NextGWEB
@NextGWEB
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

NextGWEB

Online Offline
Hi, • I have 9 + years of experience in JAVA and open source Java based web technologies. • My Carrier is start with java web based development to till today. • Throughout my carrier I have involve complete product development cycle. Understand requirement, prepare the document for module or project, developing the project, deployment on clustering environment, testing and maintenance. • Good knowledge of E-Commerce ,ERP , shipping, Media and Entertainment domains,network and security domain. • Strong knowledge of OOPS design principal and pattern. • Also have experience in agile methodology.
$25 USD/Giờ
các đánh giá về 3
3.1
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự