Ảnh đại diện của nextrotek
@nextrotek
Cờ của India Ernakulam, India
Member since Ngày 20 tháng 10 năm 2016
0 Đề xuất

Nextrotek

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are 10 Members team with 8+ years of experience. Specialized in all sorts of Electrical and Electronics Automation. We design and Build Products in most efficient possible manner Our Services: * LabVIEW and Matlab programming * FPGA, PIC, AVR and micro controller programming * Circuit and PCB designing (ORCAD/Dip Trace/Proteus) * Power Electronics * IOT (Internet of Things) * Surface Mount Technology (SMT) * Electronics equipment maintenance * MP LAB * YOKOGAWA’S CENTUM CS3000 DCS programming * Analog Electronics * Rasberry Pie * Arduino series * Intergration of all types of sensors (IR, ultrasonic, heat, pressure,etc;) * All types of motors controlling (DC, AC and stepper) * GPS * GSM * RTOS (Real Time Operating Systems) * Zigbee, Bluetooth (BLE), WiFI modules * All sorts of Automation Systems * LCD, TFT * Finger print recognition * Mass Productions
$100 USD/giờ
2 đánh giá
3.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Chef Development Officer

Jun 2016

Development of Electronics and Electrical Automation Projects

Giáo dục

M-Tech, Signal & Image Processing

2013 - 2015 (2 years)

BTech - Electronics and Instrumentation

2009 - 2013 (4 years)

Diploma - Electronics

2007 - 2009 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự