Ảnh đại diện của nguyentoanit
@nguyentoanit
Cờ của Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 06 năm 2010
0 Đề xuất

nguyentoanit

Trực tuyến Ngoại tuyến
Total software solution
$20 USD/giờ
3 đánh giá
3.5
  • 22%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Technical director

May 2009

+ Accounting system + ERP system + Inventory management + Total business software solution

Project manager

Mar 2008 - May 2009 (1 year)

+ Accounting system + ERP system + Inventory management + Total business software solution

Team Leader

Mar 2006 - Apr 2008 (2 years)

+ Webshop + E-commerce, online payment + Social network 100% clients from Denmark and Europian.

Giáo dục

Honor Engineer

2004 - 2008 (4 years)

Master of Computer Science

2008 - 2010 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự