Ảnh đại diện của nibster
@nibster
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 06 năm 2007
0 Đề xuất

nibster

Trực tuyến Ngoại tuyến
complete front-end development- HTML, CSS, Javascript, DHTML, flash(basic Actionscript). Graphic design for print and web- Corel, Photoshop - Flyers, Brochures, Invites, Newsletters, Logos Video editing, DVD authoring Editing, copywriting Note: I have found that quite a few potential clients dismiss freelancers based on their nationality (citing previous bad experience, etc.). While this may by and large prove to be prudent on their part, I think I can safely make an exception here. So, do enter into a dialogue with me and you will be pleasantly surprised. Again, on the other hand, I am not one among the "lowest-bidder-winner" category, so if you want a professional job, it won't be surprising to assume that it will come at the lowest possible cost.
$18 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự