Hình đại diện của nickbilak
@nickbilak
Cờ của Ukraine Chernivtsi, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 06 năm 2007
0 Đề xuất

nickbilak

Trực tuyến Ngoại tuyến
More than 10 years relevant experience in the electronic trading software development area. Metatrader, Tradestation, Multiharts, Ninjatrader, Amibroker, Metastock. Plus wide variety of common full stack technologies - C#, asp.net, javascript, java, j2ee, php, sql and so on.
$30 USD/Giờ
các đánh giá về 49
6.0
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software developer

Jun 2006

Providing a service of custom programming in the area of electronic trading (forex, stocks, futures, etc.), mostly on Metatrader platfrom, but also Tradestation, Metastock, Amibroker, NinjaTrader, etc. Some of the projects involved API programming and connectivity to such services as Bloomberg and Reuters as well API and FIX connectivity to brokers and ECNs (Currenex, MBTrading, ODL, GAIN Capital, etc.)

Software developer

Mar 2004 - Jun 2006 (2 years)

Java developer. Web-based and VOIP applications (Java, J2EE, Struts, Jboss, PostgreSQL, Asterisk).

Giáo dục

MS Computer Science

1992 - 1997 (5 years)

Bằng Cấp

Oracle 8 Administration certification (2000)

Brainbench

Oracle 8 Administration certification

Java 2 Fundamentals, J2EE certifications (2006)

Brainbench

Java 2 Fundamentals, J2EE certifications

Các xuất bản

n/a

n/a

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự