Hình đại diện của niitiin
@niitiin
Cờ của India Nagpur, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

niitiin

Trực tuyến Ngoại tuyến
Site Analysis Keyword research and analysis Competitor Analysis Initial Traffic Analysis Meta tag writing Directory submissions Blogs Expert - Create, update,pinging - promotion Bookmark submissions Classified ad submissions Story Submissions Search engine submissions Videos promotions Regular monitoring of position at search engines Making ranking report Keyword research Directory submission Search Engine submission Hub Page Blog submission Social bookmarking Link Building Comment Linking Blog Comment Articles writing Articles submission Press Releases Submission Ads Submission Slide creation Blogging Ads creation Press Releases RSS Syndication E Mail Send To Bring Traffic and Joining Angela paul Back links Web 2.0 Marketing Drupal Node link With content Forum Posting Reciprocal Link Exchange etc....
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 3
2.5
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Having more than 4 yrs of experience in seo n online marketing

Jun 2007 - Dec 2012 (5 years)

Giáo dục

BE(IT)

2002 - 2008 (6 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự