Ảnh đại diện của niitiin
@niitiin
Cờ của India Nagpur, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

niitiin

Trực tuyến Ngoại tuyến
Site Analysis Keyword research and analysis Competitor Analysis Initial Traffic Analysis Meta tag writing Directory submissions Blogs Expert - Create, update,pinging - promotion Bookmark submissions Classified ad submissions Story Submissions Search engine submissions Videos promotions Regular monitoring of position at search engines Making ranking report Keyword research Directory submission Search Engine submission Hub Page Blog submission Social bookmarking Link Building Comment Linking Blog Comment Articles writing Articles submission Press Releases Submission Ads Submission Slide creation Blogging Ads creation Press Releases RSS Syndication E Mail Send To Bring Traffic and Joining Angela paul Back links Web 2.0 Marketing Drupal Node link With content Forum Posting Reciprocal Link Exchange etc....
$10 USD/giờ
3 đánh giá
2.5
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Having more than 4 yrs of experience in seo n online marketing

Jun 2007 - Dec 2012 (5 years)

Giáo dục

BE(IT)

2002 - 2008 (6 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự