Ảnh đại diện của nilacseruet
@nilacseruet
Member since Ngày 28 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

Mahfuja Nilufar

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been working as a web developer for last 3 years. I developed website using php, codeigniter framework, doctrine, twitter-bootstrap, javascript, jquery, smarty. I worked on GIT, SVN source control. I always like to work with new web technologies.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự