Ảnh đại diện của nirmitsl
@nirmitsl
New Delhi,
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

nirmitsl

Trực tuyến Ngoại tuyến
$10 USD/giờ
14 đánh giá
3.0
 • 53%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của gothica Some modifications to a dating script(repost)

  “Niveous Technologies (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and Niveous Technologies did not do this. All funds in escrow were returned to Dolphin337 (the employer).”

 • hình của Muhammad A. Private auction for Niveous Technologies (from cyber solution) on 5/22/2010 11:37:11 AM

  “Niveous Technologies (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. Niveous Technologies did not do so. All funds in escrow were returned to cyber solution (the employer).”

 • hình của billreidvw web site hits

  “Niveous Technologies (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and Niveous Technologies did not do this. All funds in escrow were returned to billreid (the employer).”

 • hình của Marta A. Private auction for Niveous Technologies (from alicheva) on 5/29/2010 6:15:14 AM

  “Niveous Technologies (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and Niveous Technologies did not do this. All funds in escrow were returned to alicheva (the employer).”

 • hình của SMEservices Joomla/php expert required to modify extension Estate Agent to meet client's needs for a new Estate Agent's website.

  “Niveous Technologies (the worker) agreed in their Worker Contract to deliver status reports every Friday to CovCityLights (the employer) or they would forfeit the project. Niveous Technologies failed to do so. All funds in escrow were returned to CovCityLights.”

 • hình của nnin Joomla component (for Niveous Technologies)

  “Niveous Technologies (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. Niveous Technologies did not do so. All funds in escrow were returned to iclab (the employer)”

Chứng Nhận

 • Html 4
  88%
 • Linux Kernel 1
  85%
 • Joomla 1
  80%
 • PHP Level 1
  80%
 • Computer Graphics 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email