Hình đại diện của Eric Brian
@nisharapath
Cờ của Singapore Singapore, Singapore
Làm thành viên từ 1 tháng 10, 2018
4 Đề xuất

Eric Brian

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am full stack developer with multiple skills, The area of my experience includes, but not limitted to website development, maintenance and e-commerce development I have been working with following skills for over 8 years. 1. Web development - Javascript : Node.js, Express, React.Js, React Hook, Angular 2/4/5/6/7/8/9, Angular.js, Vue.Js - Php : Laravel, Codeignitor, Symfony - Python : Django, Flask, Bottle - Database : Mysql, Mongodb, PostresSql, Sqlite - Cloud : AWS, Azure, Google cloud - Web Scrapping, Python Selenium, Node Puppeteer, Web Automation 2. Mobile development - Java, Android development, SDK - Objective-C, Swift, iOS app development - Hybrid app : Ionic framework, Cordova plugins, PhoneGap - React native, Xamarin 3. Programming languages - Javascript, Python, Php, Typescript, SQL I hope I've helped to inform your decision, and, if you like what you've read and seen, I look forward to working with you.
$45 USD/hr
100 nhận xét
6.7
 • 95%Công việc đã Hoàn thành
 • 91%Đúng ngân sách
 • 93%Đúng hạn
 • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer

Dec 2016

I have been working as software engineer in BCS, Singapore

Giáo dục

Master's degree in Computer Engineering

2006 - 2010 (4 years)

Các xuất bản

Performance Evaluation Techniques for an Automatic Question Answering System

This paper has been accepted at 7th International Conference on Machine Learning and Computing and will be publish in March, 2015

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  100%
 • JavaScript Level 1
  87%
 • PHP Level 1
  87%
 • US English Level 1
  77%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự