Hình đại diện của nitinbhardwaj01
@nitinbhardwaj01
Cờ của India Gurgaon, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 07 năm 2017
3 Đề xuất

nitinbhardwaj01

Trực tuyến Ngoại tuyến
[login to view URL] from IIT-Delhi I have hands on experience of working with R and Python. I have also worked on Deep Learning based projects involving both CNN and RNN. I have close to 5 years of hands on experience of working with tools like Excel, Tableau, R, Python,Flask, NLP, Text Processing Machine Learning Algorithms (Regression- Linear/Multiple/Ridge/Lasso/Tree Based Regression Classification- Naive Bayes/SVM/Random Forest/ Decision Trees/ Boosted Models (GBM/Adaboost/XGboost) Clustering- K Means/ hierarchical/LDA Other exposure areas - Big Data Technology, Exploratory Data Analysis , Text Mining, Web Scraping, Statistical Analysis, Data Mining, Web Development. Web Development (HTML/CSS/JS/Bootstrap/Reactive) Tools (Tableau, QlikView) Database Management System- MySQL, MongoDB
$20 USD/hr
19 nhận xét
4.8
 • 95%Công việc đã Hoàn thành
 • 97%Đúng ngân sách
 • 97%Đúng hạn
 • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Analytics Consulting

Jul 2012 - Sep 2015 (3 years)

I worked with Fortune 500 clients from BFSI and Retail domain. I worked both hands on and in delivery manager roles. I also led two projects before venturing on my own.

Giáo dục

B.Tech

2008 - 2012 (4 years)

Bằng Cấp

Machine Learning (2013)

Coursera

Done course on Machine Learning with Andrew Ng

Deep learning Specialisation (2017)

Coursera

Current doing a Specialisation in Deep Learning from Coursera. Successfully completed the first 3 ( out of 5 ).

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  89%
 • US English Level 1
  87%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự