Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$5 USD / giờ
Cờ của INDIA
bhopal, india
$5 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 8:49 CH
Đã tham gia vào tháng 3 24, 2023
0 Khuyến nghị

Nitin C.

@nitinsingh4

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$5 USD / giờ
Cờ của INDIA
bhopal, india
$5 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Full Stack Developer

Hello, I'm Nitin, a seasoned full-stack developer with over 7 years of experience in the field. I'm passionate about creating high-quality, efficient, and scalable web applications using the latest technologies and best practices. Throughout my career, I've worked on a wide range of projects, from small startups to large enterprise-level applications. I specialize in front-end and back-end development, database design, and system architecture. My expertise includes various programming languages and frameworks, including JavaScript, React, Node.js, Django, and Flask. My work has been featured in several media outlets, such as ThePrint, Business Standard, and Zee, which has given me a solid reputation as a reliable and skilled developer. If you're looking for a dedicated and results-driven developer who can bring your ideas to life, feel free to contact me. I'm always open to new and exciting projects!

Liên hệ Nitin C. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Senior Full-Stack Developer

TechBenchers Private Limited
thg 11 2022 - Hiện tại
As a Senior Full-stack Developer at TechBenchers Private Limited, I bring extensive experience in React.js, Angular.js, Node.js, Express.js, Springboot, Laravel, React Native, and Flutter. With a track record of successful web and mobile app development, I excel in front-end and back-end technologies, ensuring code quality and cross-functional collaboration. Expertise in building robust, scalable solutions, and a proven track record of delivering results in a dynamic work environment.

Full-Stack Developer

Amazing Web Solutions
thg 4 2018 - thg 10 2022 (4 năm, 6 tháng)
As a Full-stack Developer at Amazing Web Solutions for 4 years, I excelled in React.js, Angular.js, Node.js, Express.js, Springboot, Laravel, and mobile app development with React Native and Flutter. Expertise in front-end and back-end technologies, cross-functional collaboration, and code quality assurance.

Software Developer

WebJol Technologies LLP
thg 2 2016 - thg 3 2018 (2 năm, 1 tháng)
As a Junior Software Developer at WebJol Technologies for 2 years, I developed web applications using HTML, CSS, JavaScript, Java, Angular, React, and Spring. Collaborated with cross-functional teams, conducted code reviews, and contributed to knowledge sharing. Strong work ethic, attention to detail, and commitment to delivering quality code.

Học vấn

B Tech

Manipal Institute of Technology, India 2012 - 2016
(4 năm)

Bằng cấp

AWS Certified Solutions Architect

Amazon Web Services
2022
AWS Certified Solutions Architect (2022): Proven expertise in designing and implementing scalable, secure, and cost-effective solutions on Amazon Web Services (AWS) cloud platform. Deep understanding of architectural best practices, AWS services, and industry standards. Demonstrated ability to optimize performance, ensure reliability, and maintain security for AWS-based applications.

AWS Certified Cloud Practitioner

Amazon Web Services
2021
AWS Certified Cloud Practitioner (2021): Demonstrating expertise in Amazon Web Services, including cloud computing concepts, services, and best practices. Equipped to design, deploy, and manage applications on AWS platform. Proficient in cloud technologies, showcasing commitment to staying updated with industry standards.

Liên hệ Nitin C. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.