Ảnh đại diện của nitintech
@nitintech
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 03 năm 2012
0 Đề xuất

nitintech

Trực tuyến Ngoại tuyến
Expertise in Embedded and software development. Worked on GPS, GPRS, GSM Modem Quectel L80, M95, Wavecom, SIMCOM, IWOW, ITegno, Modem Pool, NXP, LPC1768, LPC1769 microcontroller , IXP425 Network Processor,PXA255, Simputer, Appliance based VPN gateway, Freeswan, openswan, Cryptography, Information Security, ARM Linux, Embedded Linux, openWRT, uclinux, WinCE Programming, Visual Basic, C, C++, C# Programming, VC#, MySQL, SQL Server, MSSQL, MSAccess, SQLCE, Firebase, Flipkart API, iMacros, Barcode Generator, iTextsharp PDF , UDP TCP Listener, FriendlyARM Mini210, Tiny6410, Nanonote, Simputer, Atmel Atmega128 AVR microcontroller, Rabbit 2000, Rabbit 3000 microcontroller, SMS Engine, Mobile Recharge Engine, LAPU, IGotu GPS Logger, USSD, STK, Embedded Protocols like SPI, I2C, RS232, RS485, Digital Input/Output, sensors, ADC7894, DAC-AD5531, PIC16LF1947, GPSGATE, OpenGTS, TK103, REST API, Entity Framework,USB Cash Drawer, 125Khz RFID Reader, Arduino Uno, Raspberry PI GUI, RPI,Monodevelop
$10 USD/giờ
22 đánh giá
5.0
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Engineer

May 2006 - May 2008 (2 years)

Worked on Network and Information Security

Giáo dục

BTech

2000 - 2004 (4 years)

PGDBM

2009 - 2011 (2 years)

Qualifications

Networking Concepts (2012)

vWorker

Its an Expert Rating Certification by vWorker for Networking Concepts.

Windows XP (2012)

vWorker

Its an Expert Rating Certification by vWorker for Windows XP Concepts.

USB Electronics (2012)

vWorker

Its an Expert Rating Certification by vWorker for USB Electronics Concepts.

Các xuất bản

Porting of linux to IXP425

It is totally a practical notebook depicting each and every step to port linux on IXP425 Network processor.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự